Poslednja izmena
10.11.2016

 

 

 
 
 Mesna Zajednica Liman

Create Your Badge

 MZ  
Komentari
INFORMACIJE O USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE
 

10.11.2016.

INFORMACIJE O USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE
I USLUGAMA KOJE PRUŽAJU

Centar za socijalni rad
Grada Novog Sada
Zmaj Ognjena Vuka 13 - 17
Kontakt tel. 210 – 1400

Usluge Centra za socijalni rad, službe za odrasla i stara lica

• Smeštaj u Ustanove socijalne zaštite
• Posredovanje u pružanju usluga pomoći u kući
• Posredovanje u pružanju usluga Dnevnog boravka za starije
• Privremena starateljska zaštita
• Starateljska zaštita lica lišenih poslovne sposobnosti
• Zaštita od nasilja u porodici
• Utvrđivanje prava na novčanu socijalnu pomoć
• Ostvarivanje prava na novčanu naknadu za tuđu negu i pomoć za lica koja ne ostvaruju penziju ili su korisnici ino - penzije
• Savetodavni rad

Gerontološki Centar Novi Sad

Dom „ Oaza“ Liman
Fruškogorska 32, tel: 459-199

Dom „Novo Naselje“
Bate Brkića 17, tel: 4889-400

Dom Futog
Železnička 46, tel: 895-353

Prihvatilište za odrasla i starija lica,
Futog, Železnička 46, tel:895-860

Usluge Gerontološkog centra

• smeštaj, ishrana, zdravstvena zaštita, nega i higijena, socijalni rad, psihološka pomoć, radno okupaciona terapija, kulturne aktivnosti.

Pomoć i nega u kući

Fruškogorska 32 , tel: 450-266
• Usluge: pomoć u održavanju lične higijene, higijene prostora, priprema jednostavnijih obroka, pomoć pri hranjenju, nabavke, plaćanje računa, kupovina lekova i dr.

Dnevni boravak za odrasla i starija lica

Novi Sad, Bate Brkića 17 tel. 4889-512
• Usluge :prevoz korisnika, ishrana,održavanje lične higijene, usluge zdravstvene zaštite, organizovanje slobodnog vremena.

Klubovi za odrasla i starija lica

• sprovode kulturno umetničke i zabavne aktivnosti, rekreativno – rehabilitacione aktivnosti, zdravstveno preventivni rad, humanitarne aktivnosti i dr.

 

 

Komentar?

Vaše ime:
Vaša e-mail adresa:
Predmet:
Vaš komentar

 

Vrh strane

 

ULICE MZL
STATISTIKA MZ "LIMAN"

 

GRAD

Organizacija Grada Novog Sada

Gradske četvrti
Novog Sada

Javna preduzeća
čiji je osnivač skupština grada

Javno-komunalna preduzeća

Mesne zajednice
Novog Sada

 

LIMAN

 

Šta zanči reč liman?
Znate li šta znači reč liman?

LIMAN KROZ ISTORIJU
Sve je počelo 1764. sa Velikim limanom...

LIMANI - gradske četvrti Novog Sada
Koliko ima limana u Novom Sadu? Četiri. A znate li gde je koji?