Poslednja izmena
24.10.2016

 

 

 
 
 Mesna Zajednica Liman

Create Your Badge

 MZ  
Komentari

Izveštaj sa savetovališta “PITAJTE, SAZNAJTE, UNAPREDITE”

 

24.10.2016.

Dana 20. Oktobra 2016. god. sa početkom u 18.00 h u prostorijama mesne zajednice „LIMAN“ održano je savetovalište za starije sugrađane sa temom o pravima i uslugama iz oblasti socijalne zaštite. U radu savetovališta su učestvovali penzioneri i penzionerke sa teritorije ove mesne zajednice.

Savetovalište su vodile Dipl. socijalna radnica Katarina Stolić i Dipl.Psiholog Sanja Kustudić.

Cilj savetovališta je upoznavanje učesnika sa temom socijalne zaštite, pravima i uslugama iz ove oblasti.

Učesnicima savetovališta je pojašnjen pojam socijalne potrebe i socijalne zaštite, kao i šta mogu da očekuju od institucija socijalne zaštite, ako se jednog dana nađu u stanju socijalne potrebe, a ne mogu sami ili uz pomoć porodice da prevaziđu problem ili zadovolje neku potrebu iz ove oblasti.

Učesnici savetovališta su dobili osnovne informacije o dostupnim institucionalnim i vaninstitucionalnim uslugama iz oblasti socijalne kao i porodično pravne zaštite. Obavešteni su o ustanovama socijalne zaštite kao i njihovim nadležnostima i uslugama, kao i uslugama koje se obezbeđuju u kućnim uslovima.

Složili smo se da je dostupnost informacija, edukacije i prevazilaženje predrasuda na ovu temu jedan od načina prevencije eventualnih socijalnih problema.

Prisutni su uzeli aktivno učešće u razgovoru kroz postavljanje pitanja, komentare, kao i davanje konstruktivnih predloga za buduće aktivnosti.

Fotografije sa savetovališta

File_009.jpg (115731 bytes)   File_001.jpg (121193 bytes)
     
File_003.jpg (120878 bytes)   File_004.jpg (116187 bytes)
     
File_006.jpg (118745 bytes)   File_000.jpg (126199 bytes)

 

Još na istu temu
Savetovalište za starije
 

Komentar?

Vaše ime:
Vaša e-mail adresa:
Predmet:
Vaš komentar

 

Vrh strane

 

ULICE MZL
STATISTIKA MZ "LIMAN"

 

GRAD

Organizacija Grada Novog Sada

Gradske četvrti
Novog Sada

Javna preduzeća
čiji je osnivač skupština grada

Javno-komunalna preduzeća

Mesne zajednice
Novog Sada

 

LIMAN

 

Šta zanči reč liman?
Znate li šta znači reč liman?

LIMAN KROZ ISTORIJU
Sve je počelo 1764. sa Velikim limanom...

LIMANI - gradske četvrti Novog Sada
Koliko ima limana u Novom Sadu? Četiri. A znate li gde je koji?