Poslednja izmena
26.07.2017

 

 

 
 
 Mesna Zajednica Liman

Create Your Badge

 MZ  
Komentari
Rezultati izbora u MZ "Liman"
 

26.07.2017..

Izbori za Savet i Nadzorni odbor Mesne zajednice „Liman“ su održani 23. jula 2017. Građani Mesne zajednica „Liman“ birali su jedanaest članova Saveta i tri člana Nadzornog odbora.

Kandidati za članove Saveta bili su:

 1.  Milorad Reljić, 1960. Elektrotehničar,
 2.  Ranka Šepecanović, 1960. Diplomirani pravnik,
 3.  Obrad Jakovljević, 1950. Penzioner,
 4.  Savo Marjanac, 1953. Profesor,
 5.  Dejan Zeljković, 1969. Diplomirani inž. poljoprivrede,
 6.  Blaženka Ivanović, 1964. Diplomirani graževinski inženjer,
 7.  Ivanka Stanišić, 1951. Penzioner,
 8.  Svetislav Stanišić, 1957. Penzioner,
 9.  Milorad Milivojević, 1957. Diplomirani ekonomista,
10. Zvezdana Elero, 1962. Vaspitač,
11. Rade Stanojević, 1937. Penzioner.

Kandidati za članove Nadzornog odbora bili su:

1.  Marinko Aleksić, 1961. Vojni penzioner,
2.  Vidoje Radulović, 1949. Profesor,
3.  Mišo Gvojić, 1984, mašinski tehničar.

SAVET MZ


Foto: Vladimir Zubac

Od ukupnog broja štampanih glasačkih lističa upotrebljeno je 288, od čega je, nakon prebrojavanja glasova devet proglašeno nevažećim, a 279 važećim   

Rezultati

Kandidat

Osvojeni glasovi

Milorad Reljić

253

Ranka Šepecanović

248

Obrad Jakovljević

248

Savo Marjanac

255

Dejan Zeljković

252

Blaženka Ivanović

246

Ivanka Stanišeć

246

Svetislav Stanišić

247

Milorad Milivojević

250

Zvezdana Elero

249

Rade Stanojević

248

NADZORNI ODBOR


Foto: Vladimir Zubac

Od ukupnog broja štampanih glasačkih lističa upotrebljeno je 288, od čega je, nakon prebrojavanja glasova jedanaest proglašeno nevažećim, a 277 važećim   

Rezultati

Kandidat

Osvojeni glasovi

Marinko Aleksić

254

Vidoje Radulović

262

Mišo Gvojić

258


Foto: Vladimir Zubac

Još fotografija sa ovih izbora

Saša Zorkić


Komentar?

Pišite nam na:

mesnazajednicaliman@gmail.com

 

Vrh strane

 

ULICE MZL
STATISTIKA MZ "LIMAN"

 

GRAD

Organizacija Grada Novog Sada

Gradske četvrti
Novog Sada

Javna preduzeća
čiji je osnivač skupština grada

Javno-komunalna preduzeća

Mesne zajednice
Novog Sada

 

LIMAN

 

Šta zanči reč liman?
Znate li šta znači reč liman?

LIMAN KROZ ISTORIJU
Sve je počelo 1764. sa Velikim limanom...

LIMANI - gradske četvrti Novog Sada
Koliko ima limana u Novom Sadu? Četiri. A znate li gde je koji?