Poslednja izmena
20.11.2017

 

 

 
 
 Mesna Zajednica Liman

Create Your Badge

 MZ  
Komentari
Šta je demencija i kako živeti sa njom?
IZVEŠTAJ SA SAVETOVALIŠTA

20.11.2017..

Dana 16. novembra 2017. god. sa početkom u 18.00 h u prostorijama mesne zajednice „LIMAN“ održano je savetovalište na temu “Šta je demencija i kako živeti sa njom”. U radu savetovališta su učestvovali zainteresovani sugrađani sa teritorije ove mesne zajednice.

Savetovalište su vodile dr Gordana Đurić, socijalna radnica Katarina Stolić i psihološkinja Sanja Kustudić.

Kroz rad savetovališta pružene su osnovne informacija o demenciji, ranim znacima i prepoznavanju bolesti, promenama koje ovo oboljenje nosi sa sobom na nivou promena u ponašanju obolelog, ali i na nivou funkcionisanja porodice, kao i mogućnostima socijalnog zbrinjavanja obolelih i mogućnostima njihove pravne zaštite.

Neki od simptoma Alchajmerove bolesti su: nemogućnost pamćenja novih informacija i događaja, dezorijentisanost u prostoru, vremenu i prema licima, zbunjenost, ponavljanje pitanja, gubitak interesovanja i dr. Srodnici se često pitaju kako reagovati na čudno ponašanje obolelog? Na koji način komunicirati i uskladiti ponašanje okoline prema obolelom? Kako ga zaštiti od neadekvatnog raspolaganja novcem, imovinom i zaštiti ga od zloupotrebe drugih lica? Koji su institucionalni vidovi zbrinjavanja obolelih? Ovo su samo neka od pitanja koja su postavili učesnici savetovališta na koja smo dali odgovor.

Briga za obolelog od demencije ima veliki uticaj na svakodnevni život porodice, naročito na negovatelja. Iako je za obolelog najbolje da ostane u poznatoj sredini, postoje situacije kada porodica više nije u mogućnosti da pruži adekvatnu negu i kada je sasvim opravdano potražiti stručnu pomoć i negu koja se može dobiti smeštajem u adekvatnu ustanovu socijalne zaštite.

Pravna zaštita lica obolelih od demencije može se postići na taj način što se oboleli član porodice stavlja pod privremenu ili stalnu starateljsku zaštitu i na ovaj način se štiti od eventualnih zloupotreba. Da bi se lice stavilo pod privremenu starateljsku zaštitu potrebno je pokrenuti postupak pred nadležnim Centrom za socijalni rad, dok se postupak za lišenje poslovne sposobnosti pokreće pred nadležnim Sudom, a nakon okončanja postupka se stalni staratelj imenuje u Centru za socijalni rad.
Podeljeni su informatori u kojima je kratak podsetnik na to koje su osnovne odlike demencije, faktori rizika, vrste demencije, terapijske intervencije, razlike između normalnog starenja, blagog kognitivnog poremećaja i Alchajmerove bolesti, mere i usluge Centra za socijalni rad u cilju zaštite obolelih od demencije..

Učesnici savetovališta su bili otvoreni za razgovor i izneli svoja lična iskustva u negovanju obolelog člana porodice, što je dalo poseban pečat ovom susretu.

Još nekoliko fotografija sa ovog predavanja

Katarina Stolić


Komentar?

mesnazajednicaliman@gmail.com

 

Vrh strane

 

ULICE MZL
STATISTIKA MZ "LIMAN"

 

GRAD

Organizacija Grada Novog Sada

Gradske četvrti
Novog Sada

Javna preduzeća
čiji je osnivač skupština grada

Javno-komunalna preduzeća

Mesne zajednice
Novog Sada

 

LIMAN

 

Šta zanči reč liman?
Znate li šta znači reč liman?

LIMAN KROZ ISTORIJU
Sve je počelo 1764. sa Velikim limanom...

LIMANI - gradske četvrti Novog Sada
Koliko ima limana u Novom Sadu? Četiri. A znate li gde je koji?