Poslednja izmena
30.01.2010

 

 

 

 ORGANI MESENE ZAJEDNICE  
 

SAVET MESNE ZAJEDNICE NADZORNI ODBOR

Članovi organa Mesene zajednice "Liman" su izabrani na izborima 16. maja 2009.

***

Savet Mesne zajednica "Liman"
(jedanaest članova).

Marko Vojnović,
diplomirani pravnik u panziji
Predsednik Saveta MZ
Svetlana Mujanović,
novinar
Zamenik predsednika Saveta MZ
Dragana Vuković Vojnović
profesor
Član Saveta
Vesna Vlaisavljević
dipl. sociolog
Član Saveta
Stevan Stakić
dipl. menadžer. med
Član Saveta
Ivanka Stanišić
dipl. inž
Član Saveta
Dejan Stikić
student
Član Saveta
Dragan Stanojević
preduzetnik
Član Saveta
Mirko Tadić
student
Član Saveta
Vera Vojt
akademski grafičar
Član Saveta
Milana Džakulin
dipl. inž elektrotehnike
Član Saveta

***

Nadzorni odbor Mesne zajednice "Liman"
(tri člana)
 
Maja Umićević
student
Predsednik
Svetlana Čvokić
spec. opšte medicine
Član
Aleksandar Zaharijević
građevinski tehničar
Član

 


Komentar?

Vaše ime:
Vaša e-mail adresa:
Predmet:
Vaš komentar

 

Vrh strane

 

ULICE MZL
STATISTIKA MZ "LIMAN"

 

GRAD

Organizacija Grada Novog Sada

Gradske četvrti
Novog Sada

Javna preduzeća
čiji je osnivač skupština grada

Mesne zajednice
Novog Sada

 

LIMAN

 

Šta zanči reč liman?
Znate li šta znači reč liman?

LIMAN KROZ ISTORIJU
Sve je počelo 1764. sa Velikim limanom...

LIMANI - gradske četvrti Novog Sada
Koliko ima limana u Novom Sadu? Četiri. A znate li gde je koji?