Poslednja izmena
07.10.2009

 

 

 

 MZ  
Komentari

Organizacija Grada Novog Sada

 
 

07.10.2009

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije

Novi Sad
Grb Novog Sada
Administrativno uređenje
Status Grad
Lokacija Južnobački okrug,Vojvodina, Srbija
Sedište Grada Novi Sad
Broj gradskih opština 2
Broj naselja 16
Broj mesnih zajednica 46
Politika
Gradonačelnik Igor Pavličić, (DS)
Skupština koalicija Za evropski Novi Sad (DS i G-17 plus),Zajedno za Vojvodinu(LSV) i Mađarska koalicija
Predsednik Skupštine Aleksandar Jovanović, (LSV)
Broj odbornika Skupštine 78
Broj radnih tela Skupštine 22
Broj članova gradskog veća 13
Broj gradskih uprava i službi 19
Broj gradskih agencija 1
Institucije
Broj javnih preduzeća 16
Broj ustanova 20
Broj fondova 3
Budžet
2008. godina 17.803.286.072,53[1] RSD
Službena prezentacija grada

Novi Sad ima status grada. Grad Novi Sad je teritorijalna jedinica u kojoj građani ostvaruju lokalnu samoupravu u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Grada Novog Sada. Grad Novi Sad ima svojstvo pravnog lica. Sedište Grada je u Novom Sadu. Grad Novi Sad obavlja i pojedine poslove koje mu poveri Republika Srbija iz okvira svojih prava i dužnosti.

Teritorijalna organizacija

Novi Sad ima status grada i sedište Grada je u Novom Sadu. Teritorija Grada utvrđena je zakonom. Sastoji se od dve gradske opštine: Gradske opštine Novi Sad i Gradske opštine Petrovaradin. Grad Novi Sad je podeljen i na 46 mesnih zajednica (vidi još: Gradske četvrti Novog Sada, Spisak ulica Novog Sada).)

Gradske opštine

Gradske opštine formirane su Statutom Grada Novog Sada. Gradske opštine su formirane za obavljanje određenih poslova Grada. Organi vlasti u gradskim opštinama su Saveti gradskih opština: Savet Gradske opštine Novi Sad i Savet Gradske opštine Petrovaradin. Saveti gradskih opština daju mišljenja na predloge odluka Skupštine Grada Novog Sada, daju inicijative i predloge i obavljaju druge poverene poslove. Savet gradskih opština čine odbornici izabrani u Skupštini Grada Novog Sada sa područja gradske opštine.
Područja gradskih opština čine naseljena mesta, odnosno područja katastarskih opština koja ulaze u njihov sastav:

Gradska opština Novi Sad

Gradska opština Novi Sad obuhvata bački deo grada Novog Sada i sedište joj je u Novom Sadu:
Novi Sad I
Novi Sad II
Novi Sad III
Novi Sad IV
Futog
Veternik
Begeč
Kisač
Rumenka
Stepanovićevo
Kać
Čenej
Budisava
Kovilj

Gradska opština Petrovaradin

Gradska opština Petrovaradin obuhvata sremski deo grada Novog Sada i sedište joj je u Petrovaradinu:
Petrovaradin
Sremska Kamenica
Bukovac
Ledinci
Stari Ledinci

Grad_Novi_Sad.gif (31592 bytes)
Grad, kliknite na kartu

Mesne zajednice

Gradska vlast - organi vlasti

Organi vlasti u Gradu Novom Sadu su Skupština Grada Novog Sada, Gradonačelnik, Gradsko veće, Gradska uprava i nezavisna regulatorna tela.

 

Još
Skupština Grada Novog Sada

 


Komentar?

Vaše ime:
Vaša e-mail adresa:
Predmet:
Vaš komentar

 

Vrh strane

 

ULICE MZL
STATISTIKA MZ "LIMAN"

 

GRAD

Organizacija Grada Novog Sada

Gradske četvrti
Novog Sada

Javna preduzeća
čiji je osnivač skupština grada

Mesne zajednice
Novog Sada

 

LIMAN

 

Šta zanči reč liman?
Znate li šta znači reč liman?

LIMAN KROZ ISTORIJU
Sve je počelo 1764. sa Velikim limanom...

LIMANI - gradske četvrti Novog Sada
Koliko ima limana u Novom Sadu? Četiri. A znate li gde je koji?