Poslednja izmena
10.01.2014

 

 

 

 mesna zajednica  
Komentari
Pojam mesne zajednice
 
 

10.01.2014.

 

O mesnoj zajednici

Pojam mesne zajednice
Organizovanje mesne zajednice
Nadležnosti – prava i obaveze mesnih zajednica
Savet mesne zajednice
Nadzorni odbor
Lokalna samouprava
Mesna kancelarija
Sve mesne zajednice
Novog Sada

Položaj, organizacija i način rada mesne zajednice kao osnovnog oblika mesne samouprave u političkom sistemu Republike Srbije uređen je Zakonom o lokalnoj samoupravi, a u skladu sa Statutom gradova, odnosno opština posebnom odlukom bliže se uređuje način obrazovanja, poslovi, organizacija i način finansiranja mesnih zajednica.
Aktima mesne zajednice, u skladu sa statutom opštine, odnosno grada i aktom o osnivanju, utvrđuju se poslovi koje vrši, organi i postupak izbora, organizacija i rad organa, način odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad mesne zajednice.
Mesna zajednica, odnosno drugi oblik mesne samouprave ima svojstvo pravnog lica u okviru prava i dužnosti utvrđenih statutom i odlukom o osnivanju.

Preuzeto sa sajta: Mesna zajednice

Još
 

 


Komentar?

Vaše ime:
Vaša e-mail adresa:
Predmet:
Vaš komentar

 

Vrh strane

 

ULICE MZL
STATISTIKA MZ "LIMAN"

 

GRAD

Organizacija Grada Novog Sada

Gradske četvrti
Novog Sada

Javna preduzeća
čiji je osnivač skupština grada

Javno-komunalna preduzeća

Mesne zajednice
Novog Sada

 

LIMAN

 

Šta zanči reč liman?
Znate li šta znači reč liman?

LIMAN KROZ ISTORIJU
Sve je počelo 1764. sa Velikim limanom...

LIMANI - gradske četvrti Novog Sada
Koliko ima limana u Novom Sadu? Četiri. A znate li gde je koji?