Poslednja izmena
30.01.2010

 

 

 

 MZ  
Komentari
STATISTIKA MZ "LIMAN"
Stanje na dan 07.09.2009.
 

30.09.2009.

 
STANOVNIŠTVO
ukupan broj lica            4548
muških                      2112
ženskih                     2436
punoletnih                  3941
maloletnih                   607
18-30 godina                 754
31-50 godina                1297
51-70 godina                1207
71 i više                    683
predškolske dece do 6 godina 243
školske dece od 7-19 godina  437
odraslih preko 19 godina    3868
 
EVIDENCIJA STANOVA
ukupan broj stanova          1942
korisna površina           116460
broj stanova koji se greju   1873
površina grejanja          113380
broj pom.prostorija             5
površina pom.prostorija        68
osiguranih                   1212
kablovskih                    891
subvencioniranih               35
penzionera                    589
maksimalna spratnost           13
prosečna spratnost           3.50
BIRAČKI SPISAK
ukupan broj birača          3924
 
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
nosioca osiguranja          2898
članova domaćinstva         1005
zaposlenih                  1903
penzionera                   923
 
POSLOVNI PROSTOR
broj                         109
ukupna površina           125433

 

 

 

 

 

 

Izvor: JP Informatika


Komentar?

Vaše ime:
Vaša e-mail adresa:
Predmet:
Vaš komentar

 

Vrh strane

 

ULICE MZL
STATISTIKA MZ "LIMAN"

 

GRAD

Organizacija Grada Novog Sada

Gradske četvrti
Novog Sada

Javna preduzeća
čiji je osnivač skupština grada

Mesne zajednice
Novog Sada

 

LIMAN

 

Šta zanči reč liman?
Znate li šta znači reč liman?

LIMAN KROZ ISTORIJU
Sve je počelo 1764. sa Velikim limanom...

LIMANI - gradske četvrti Novog Sada
Koliko ima limana u Novom Sadu? Četiri. A znate li gde je koji?